Contact Us

  Name
  Phone
  E-mail
  Service

  ESTATE EXPERT รู้ลึก รู้จริง ลงทุนในที่ดินอย่างปลอดภัย

  “ลงทุนที่ดินกับผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์และการลงทุนที่ดินเปล่าอย่าง ESTATE EXPERT” 

  Show More

  การลงทุนที่ดิน คือ การนำเงินทุนก้อนหนึ่งมาใช้เพื่อสร้างมูลค่าและผลกำไรให้เกิดขึ้นจากอสังริมทรัพย์อย่างที่ดิน โดยการลงทุนในที่ดินเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างมาก สามารถสร้างกำไรได้ถึงเท่าตัว ซึ่งนักลงทุนสามารถเลือกการลงทุนที่ดินได้หลากหลาย เช่น การลงทุนโดยการรับซื้อฝาก และ การลงทุนโดยการรับจำนอง เป็นต้น ซึ่งหากต้องการลงทุนกับที่ดินทั้งการลงทุนขายฝากและการจำนองให้ปลอดภัยนั้นนักลงทุนจำเป็นจะต้องศึกษาหาความรู้ ข้อมูลต่างๆ รวมถึงติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนและเรื่องราวของแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของราคา และปัจจัยอื่นๆ ที่จะทำให้ราคาของที่ดินนั้นขยับตัวสูงขึ้น ซึ่งสามารถทำได้โดยการรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ที่สามารถช่วยวางแผน และดูแลตลอดการลงทุน ให้นักลงทุนสามารถลงทุนเพื่อเพิ่มกำไรและสร้างรายได้จากอสังหาริมทรัพย์อย่างยั่งยืน

  ซึ่งที่ ESTATE EXPERT พร้อมให้บริการทุกท่านอย่างมีประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์และที่ดิน

  Show Less

  • สามารถลงทุนในที่ดินได้อย่างคุ้มค่า ได้รับผลตอบแทนที่สูง
  • ลงทุนธุรกิจขายฝากได้อย่างปลอดภัย ไม่ถูกหลอกลวง
  • ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในที่ดิน
  • ทำนิติกรรมได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย
  • สามารถวางแผนการลงทุน และดำเนินการตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ได้รับที่ดินที่เหมาะสมกับการลงทุน และเหมาะกับนักลงทุนมากที่สุด

  ซึ่งประโยชน์ของนักลงทุนเหล่านี้ ไม่เพียงแต่จะทำให้นักลงทุนสามารถประสบความสำเร็จและได้รับผลตอบแทนที่สูงแล้วนั้น ยังทำให้นักลงทุนมีความรู้และประสบการณ์ในการลงทุน เพื่อให้สามารถต่อยอดการลงทุนในครั้งต่อไป ให้ลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

  เพื่อความพร้อมในการลงทุนที่ดินเปล่าให้สามารถลงทุนได้อย่างคุ้มค่า ได้รับผลตอบแทนที่สูงและอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ ดำเนินการทำนิติกรรมได้อย่างปลอดภัยภายใต้ข้อกำหนดทางกฏหมาย รวมถึงสามารถต่อยอดการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ESTATE EXPERT จึงมีบริการต่างเพื่อให้นักลงทุนได้รับความเสี่ยงในการลงทุนที่ดินที่ต่ำที่สุดและได้รับผลกำไรที่สูงที่สุด ด้วย 3 บริการคือ รับจัดหาที่ดินเพื่อการลงทุนทั้งขายฝากและจำนอง ให้คำปรึกษาการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและการทำนิติกรรมอย่างถูกต้อง โดยบริการทั้ง 3 ด้านที่ครอบคลุมนั้นมีสามารถช่วยเหลือนักลงทุนได้ ดังนี้

  รับจัดหาที่ดินเพื่อการลงทุน

  ..Land Repurchase Arrangement..

  ESTATE EXPERT มีบริการรับจัดหาที่ดินที่น่าสนใจ อยู่ในทำเลที่มีแนวโน้มของการเติบโตของราคา และมีความเหมาะสมกับนักลงทุน เพื่อนำไปใช้ในการลงทุนที่ดินเปล่าอย่างการขายฝากหรือจำนองอย่างปลอดภัย คุ้มค่า มีความเสี่ยงต่ำ และสามารถเก็งกำไรได้ในอนาคต เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการลงทุนให้ได้รับที่ดินที่ตอบโจทย์และสามารถต่อยอดในการลงทุนได้ และทำให้นักลงทุนทุกท่านได้ลงทุนในที่ดินที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด

  ให้คำปรึกษาการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

  ..Counselling Service..

  ตอบทุกข้อสงสัยเพื่อให้การลงทุนที่ดินไม่ใช่เรื่องยาก เพิ่มประสบการณ์และความรู้ ผ่านบริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำดีๆ จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และความรู้เรื่องการลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะมาแลกเปลี่ยนเคล็ดลับดีๆ เพื่อการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ด้วยคำแนะนำแบบเจาะลึกและคำปรึกษาที่สามารถตอบข้อสงสัยในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและการลงทุนกับที่ดินได้ รวมถึงมีการช่วยวางแผนการลงทุนให้สามารถลงทุนได้อย่างเหมาะสม และแนะนำแนวทางในการลงทุนให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดหรือมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด 

  ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและการทำนิติกรรมอย่างถูกต้อง

  ..Laws and Juristic Acts..

  ..ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและการทำนิติกรรมอย่างถูกต้อง..

  อีกหนึ่งบริการคือ ESTATE EXPERT จะมีการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและการทำนิติกรรมอย่างถูกต้อง ให้ความรู้ในเรื่องของกระบวนการการดำเนินการทำสัญญาเพื่อให้ไม่ถูกหลอก และมีความรู้ในเรื่องข้อกำหนด กฏหมาย เอกสารที่ต้องใช้ และกฏเกณฑ์ต่างๆ ในการลงทุนที่ดินเปล่าเพื่อให้สามารถนำความรู้เหล่านั้นไปใช้ในการลงทุนได้ในอนาคต

  การลงทุนเป็นเหมือนทางเลือกที่จะช่วยให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้ โดยนักลงทุนจะต้องมีความรู้ในเรื่องที่ต้องการลงทุนและมีเป้าหมายในการลงทุนที่ชัดเจนเพื่อที่จะวางแผนในการจะดำเนินการไปถึงเป้าหมายนั้นๆ ได้อย่างมีความเสี่ยงที่น้อยที่สุด โดยหนึ่งในการลงทุนที่น่าสนใจนั่นคือการลงทุนที่ดินที่มีความโดดเด่นและเป็นการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนสูง ซึ่งการลงทุนที่ดินนั้นคือ การสร้างประโยชน์และผลกำไรให้เกิดขึ้นจากการต่อยอดอสังหาริมทรัพย์อย่างที่ดินด้วยช่องทางต่างๆ โดยจะสามารถสร้างประโยชน์มากมายหากนักลงทุนปฏิบัติตามแนวทางการลงทุนที่เหมาะสมและมีการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ รัดกุม พร้อมรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

  ประโยชน์ของการลงทุนในที่ดิน

  ในการลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงอย่างที่ดินนั้นมีข้อดีและความน่าสนใจอยู่มากมาย โดยการลงทุนรูปแบบนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้นักลงทุนได้รับความคุ้มค่าในการลงทุนและส่งผลดีด้านอื่นๆ อีกมายมายซึ่งประโยชน์ในการลงทุนกับที่ดินนั้นมีดังนี้

  • ทำให้นักลงทุนได้รับรายได้ที่อยู่นอกเหนือจากการทำงาน
  • ลดความเสี่ยงของปัญหาทางการเงินเมื่อเกิดภาวะเงินเฟ้อ
  • เป็นทางเลือกในการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน
  • มีความรู้และประสบการณ์ที่เพิ่มมากขึ้น
  • เป็นช่องทางในการบรรลุเป้าหมายทางการเงิน

  แนวทางปฏิบัติในการลงทุนที่ดินให้ประสบความสำเร็จ

  หากประสบความสำเร็จในการลงทุนกับที่ดิน นักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนมหาศาลในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือสินทรัพย์อย่างที่ดินที่ถูกนำมาใช้เป็นหลักประกันในการทำสัญญา โดยนักลงทุนสามารถเลือกลงทุนในรูปแบบที่ตนมีความเชี่ยวชาญได้แต่จะต้องมีการวางแผนที่รอบคอบและรัดกุม เพื่อที่จะก้าวไปถึงเป้าหมายจุกนั้นได้ ซึ่งในการจะลงทุนให้ประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายในการลงทุนได้นั้น นักลงทุนไม่เพียงแต่จะต้องมีเงินทุนเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องมีการเรียนรู้ถึงแนวทางในการปฏิบัติและวิธีที่จะทำให้ธุรกิจขายฝากในครั้งนั้นประสบความสำเร็จ ซึ่งสามารถทำได้ด้วยวิธีการดังนี้

  • นักลงทุนจะต้องกำหนดเป้าหมายในการลงทุนให้ชัดเจน
  • วางแผนการลงทุนให้รอบคอบและรัดกุม
  • ประเมินความเสี่ยงในการลงทุนอยู่เสมอ
  • ลงทุนด้วยเงินเย็น หรือเงินที่อยู่นอกเหนือจากการดำเนินชีวิตประจำวัน
  • ศึกษาหาข้อมูลและติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและที่ดิน
  • มีที่ปรึกษาลงทุนที่ดินที่ดี 
  • กระจายความเสี่ยงในการลงทุน

  การลงทุนที่ดินมีความน่าสนใจและมีข้อได้เปรียบกว่าการลงทุนประเภทอื่นๆ ดังนี้

  ลงทุนในที่ดิน การลงทุนรูปแบบอื่นๆ

  ที่ดินราคาเพิ่มสูงขึ้นอยู่เสมอ : เพราะที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่หยุดเติบโต ซึ่งเกิดจากปัจจัยที่หลากหลายมากมาย เช่น

  • จำนวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น
  • การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
  • ประโยชน์ใช้สอยของที่ดิน
  • สิ่งแวดล้อมโดยรอบและพื้นที่ใกล้แหล่งชุมชน
  • การเข้าถึงของสาธารณูปโภคที่ครบครัน
  • มีสายรถไฟฟ้าใหม่ๆ ตัดผ่าน

  เป็นต้น

  ในการลงทุนรูปแบบอื่นๆ นอกเหนือจากการลงทุนกับที่ดิน บางอย่างสินทรัพย์หลายๆ ประเภทนั้นจะมีราคาที่ปรับตัวขึ้นๆ ลงๆ ผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจ : เช่น การลงทุนในหุ้น ที่จะมีราคาขึ้นๆ ลงๆ อยู่เสมอ ทำให้มีความเสี่ยงในการลงทุนที่สูงกว่าที่ดินนั่นเอง
  ในระยะยาวการลงทุนที่ดินมีความเสี่ยงต่ำ ในระยะเวลาที่เท่ากัน สินทรัพย์บางประเภทมีความเสี่ยงสูง
  การลงทุนที่ดินนั้นได้ผลตอบแทนสูง : การลงทุนในที่ดินนั้นจะได้รับผลตอบแทนที่สูง โดยหากเลือกลงทุนขายฝากหรือจำนอง จะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ย ผลตอบแทนไม่แน่นอน : การลงทุนบางประเภทจะมีผลตอบแทนที่ไม่แน่นอน ไม่สามารถสร้างรายได้ในระยะยาวได้ รวมถึงอาจมีราคาที่ผันผวนไปตามภาวะเศรษฐกิจ
  สร้างรายได้ระยะยาวได้จากดอกเบี้ย : หากลงทุนที่ดินโดยการขายฝากหรือจำนอง นักลงทุนจะได้รับดอกเบี้ยในระยะยาวอย่างสม่ำเสมอ เป็นหนึ่งในวิธีการสร้าง Passive Income ให้เกิดขึ้นได้นั่นเอง บางอย่างไม่สามารถสร้างผลตอบแทนในระยะยาวได้ : การลงทุนบางประเภท จะเป็นการได้รับผลตอบแทนเป็นเงินก้อนเดียว ไม่มีการต่อยอดราคาให้มีความต่อเนื่องและไม่ได้รับผลตอบแทนในระยะยาวนั่นเอง


  ด้วยเหตุนี้การลงทุนที่ดินจึงมีความโดดเด่นกว่าการลงทุนประเภทอื่นๆ โดยมีช่องทางในการลงทุนกับที่ดินที่หลากหลาย เนื่องจาการลงทุนกับที่ดินนั้นสามารถทำให้นักลงทุนบรรลุเป้าหมายทางการเงิน ได้รับผลตอบแทนสุงในความเสี่ยงที่ต่ำ มีความน่าสนใจในการลงทุนเมื่อมองถึงผลลัพธ์และผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว และส่งผลต่อเนื่องให้นักลงทุนประสบความสำเร็จในการลงทุนได้นั่นเอง


  หากต้องการลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์อย่างที่ดินสามารถลงทุนได้ด้วยวิธีการดังนี้

  • ลงทุนที่ดินเปล่าด้วยการรับจำนอง
  • ลงทุนกับที่ดินด้วยการรับซื้อฝาก

  โดยทั้ง 2 รูปแบบนั้นต่างก็เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า น่าสนใจ และมีความปลอดภัยสูงเนื่องจากเป็นการทำนิติกรรมที่ถูกต้องตามกฏหมาย โดยจะต้องมีการทำสัญญาต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานที่ดินเพื่อให้เจ้าหน้าที่ยืนยันถึงความถูกต้อง และเพื่อให้การทำสัญญานั้นเป็นไปตามข้อตกลงของทั้งสองฝ่าย นอกจากนี้การลงทุนกับที่ดินทั้ง 2 รูปแบบยังมีวิธีการลงทุนที่แตกต่างกันคือ

  การลงทุนจำนองที่ดินคือ

  การลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์อย่างที่ดินโดยการนำสัญญาและมอบเงินให้กับผู้ที่มาจำนองที่ดินกับนักลงทุน โดยผู้จำนองจะมีการนำที่ดินมาเป็นหลักประกันในการจำนอง และนักลงทุนหรือผู้รับจำนองที่ดินสามารถได้รับกำไรจากดอกเบี้ยที่ผู้จำนองต้องจ่ายให้นักลงทุน ซึ่งหากผู้ที่นำที่ดินมาจำนองไม่สามารถไถ่ถอนที่ดินกลับคืนได้ในระยะเวลาที่ได้ตกลงกันและระบุไว้ในสัญญา นักลงทุนสามารถฟ้องร้องต่อศาลเพื่อยึดทรัพย์หรือที่ดินผืนนั้นได้นั่นเอง

  การลงทุนขายฝากที่ดินคือ

  การที่มีผู้ขายฝากนำที่ดินมาเป็นหลักประกันในการทำสัญญากู้ยืมเงินเช่นเดียวกับการรับจำนอง โดยผู้ที่ขายฝากจะต้องจ่ายค่าดอกเบี้ยให้กับผู้รับซื้อฝากหรือนักลงทุน และผู้ขายฝากจะต้องมาไถ่ถอนที่ดินในระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งจะไม่เกิน 10 ปี ตามที่กฏหมายได้กำหนดไว้ มิเช่นนั้นที่ดินผืนนั้นจะตกเป็นของผู้รับซื้อฝากอย่างถาวร โดยที่ไม่ต้องมีการฟ้องร้องใดๆ ต่อศาล เป็นลงทุนที่ดินที่สามารถสร้างลตอบแทนและกำไรมหาศาลได้ในระยะยาว โดยนักลงทุนมีโอกาสที่จะได้รับที่ดินที่หลุดจากการขายฝากโดยไม่ต้องมีการฟ้องร้องและผ่านกระบวนการทางชั้นศาล

  นั่นจึงทำให้นักลงทุนสามารถมั่นใจได้ว่าการลงทุนที่ดินโดยผ่านผู้ช่วยและผู้เชี่ยวชาญที่มากความรู้และประสบการณ์นั้นจะทำให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าในระยาว ซึ่งนักลงทุนจะต้องไม่ลืมที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทั้งในเรื่องการขายฝากและจำนอง รวมถึงเรื่องราวรอบๆ ตัวหลายๆ อย่าง ข่าวสารการอัปเดตสิ่งต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของที่ดิน รวมถึงวิธีการและเคล็ดลับต่างๆ ในการลงทุนอย่างละเอียด และนอกจากนี้การมีผู้ช่วยดีๆ และมีผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำเคล็ดลับ และวิธีการลงทุนกับที่ดินให้ประสบความสำเร็จจะทำให้การลงทุนในครั้งนั้นราบรื่นและสมบูรณแ์บบได้

  …ลงทุนที่ดิน กับ ESTATE EXPERT ด้วยบริการจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อนักลงทุนอย่างแท้จริง…

  เพราะการลงทุนในที่ดินเป็นการลงทุนที่ต้องศึกษาและเรียนรู้ การมีที่ปรึกษาที่ดีอย่าง ESTATE EXPERT ที่พร้อมให้คำปรึกษาทุกปัญหาการลงทุนที่ดินเปล่าและข้อสงสัยเพื่อการวางแผนการลงทุนที่ดิน รวมถึงช่วยให้นักลงทุนทุกท่านสามารถลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จในการลงทุนได้อย่างแน่นอน!

  …ลงทุนอสังหาและที่ดินให้ยั่งยืนที่ ESTATE EXPERT…

  Tips for Investment