ขายฝาก

แจ้งความต้องการ

คุณสามารถแจ้งความต้องการของคุณ สำหรับการขายฝากโดยเรามีผู้เชี่ยวชาญพร้อมดูแลคุณ

ประเมินราคา

ทางผู้เชี่ยวชาญจะทำการประเมินราคาที่ดินหรือทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์เพื่อได้ราคาประเมินที่เหมาะสมที่สุด

เซ็นต์สัญญา

หลังจากรายละเอียดและเอกสารครบถ้วน การนัดหมายพบเจอเพื่อเซ็นต์สัญญาถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการบริการ

ขายฝากที่ดิน การทำนิติกรรมที่น่าจับตามอง

ขายฝากที่ดิน การทำนิติกรรมร่วมกันระหว่างผู้ที่ต้องการขายฝากที่ดิน (ผู้ขายฝาก) กับผู้รับขายฝากที่ดิน (ผู้รับซื้อฝาก) ซึ่งผู้รับซื้อฝากและผู้ขายฝากจำเป็นจะต้องมีการศึกษารายละเอียดของการขายฝากและเรียนรู้กฏหมายให้ละเอียดก่อนการทำนิติกรรมและทำสัญญา เพราะหากรู้กฏหมายไม่เพียงพออาจทำให้ต้องสูญเสียผลประโยชน์ในการทำนิติกรรมได้

…แล้วอะไรคือสิ่งที่ต้องรู้หากต้องการจะลงทุนในการขายฝากที่ดิน ?

ในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว การลงทุนในธุรกิจขายฝากที่ดินถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของนักลงทุนนอกเหนือจากตลาดทุนและตลาดตราสารหนี้ ซึ่งการขายฝากให้ผลตอบแทนสูงในรูปของดอกเบี้ย อีกทั้งยังมีความปลอดภัยสูงโดยมีทรัพย์สินเป็นหลักประกัน ซึ่งมีการทำสัญญาที่สำนักงานที่ดินและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

ซึ่งก่อนการตกลงทำสัญญาขายฝากที่ดิน ควรมีการสอบถามรายละเอียดรวมถึงศึกษาทำความเข้าใจให้ถี่ถ้วนเพื่อความปลอดภัยและเป็นการรักษาสิทธิของตนเอง

กรอกข้อมูลของคุณเพื่อขายฝากผ่าน Estate Expert

  Name
  Phone
  E-mail
  Service

  5 สิ่งที่ต้องรู้ก่อนขายฝากที่ดิน

  ผู้รับขายฝากที่ดิน (ผู้รับซื้อฝาก) และผู้ที่ต้องการขายฝากที่ดินจำเป็นจะต้องมีการศึกษารายละเอียดของการขายฝากและเรียนรู้กฏหมายให้ละเอียดก่อนการทำนิติกรรมและทำสัญญา เพราะหากรู้กฏหมายไม่เพียงพออาจทำให้ต้องสูญเสียผลประโยชน์ในการทำนิติกรรมได้ ซึ่งสิ่งที่ต้องรู้ก่อนลงทุนในการขายฝากมีดังนี้

  1. สถานที่ทำสัญญา :
   ต้องดำเนินการต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่ “สำนักงานที่ดิน” โดยสัญญาจะต้องถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ก่อนเพื่อให้ไม่เกิดปัญหาตามมาในอนาคต
  2. กรรมสิทธิ์ :
   เมื่อมีการทำสัญญาขายฝากที่ดินเกิดขึ้นแล้ว กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะตกเป็นของผู้รับซื้อฝากทันทีที่มีการจดทะเบียน ซึ่งผู้ที่ต้องการขายฝากที่ดินจะได้รับกรรมสิทธิ์ของที่ดินกลับคืนก็ต่อเมื่อทำการไถ่ถอนตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา
  3. อัตราค่าตอบแทน :
   ค่าตอบแทนของการซื้อ-ขายฝากที่ดินคือ “ดอกเบี้ย” ซึ่งผู้รับขายฝากที่ดิน (ผู้รับซื้อฝาก) และผู้ขายฝากจะต้องตกลงกันในข้อกำหนดคือจะต้องไม่เกิน 15% ต่อปี หรือ ไม่เกิน 1.25% ต่อเดือน
  4. การต่ออายุสัญญา :
   ผู้ขายฝากจะสามารถขอต่ออายุสัญญาได้ภายใต้ข้อกฏหมายคือจะขยายเวลาไถ่ถอนกี่ครั้งก็ได้ แต่รวมกันต้องห้ามเกิน 10 ปี 
  5. การไถ่ถอน : 
   ในหนังสือสัญญาจะต้องระบุระยะเวลาโดยกำหนดเวลาไถ่ถอนขั้นต่ำ 6 เดือนแต่ต้องไม่เกิน 10 ปี ซึ่งผู้ขายฝากจะได้กรรมสิทธิ์ของที่ดินคืนเมื่อไถ่ถอนตามกำหนดและต้องแจ้งวันไถ่ถอนและจำนวนสินไถก่อนกำหนด 3 – 6 เดือน

   

   

  ข้อดีของการทำนิติกรรมขายฝากที่ดิน

  การขายฝากและการรับซื้อฝากนั้นมีข้อดีสำหรับทั้งผู้รับขายฝากที่ดิน (ผู้รับซื้อฝาก) และผู้ขายฝากมากกว่าการทำนิติกรรมประเภทอื่นๆ โดยมีจุดเด่นและสิ่งที่คู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่ายจะได้รับดังนี้

  สำหรับผู้ขายฝาก  : ไม่ต้องขายทรัพย์ออกไปจริงและยังมีโอกาสไถ่คืนได้ แหล่งเงินทุนนอกระบบที่ให้วงเงินสูงและอนุมัติรวดเร็วภายใน 1 – 7 วัน โดยผู้ขายฝากสามารถเลือกไถ่ถอนหรือไม่ก็ได้ และไม่ต้องตรวจเครดิตบูโรผู้กู้ดูแค่ทรัพย์ที่จะทำสัญญาอย่างเดียว รวมถึงไม่ต้องตรวจสอบหลักฐานทางการเงิน อีกทั้งยังเป็นธุรกรรมที่น่าเชื่อถือ เพราะต้องมีการจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดินอีกด้วย

  สำหรับรับผู้ซื้อฝาก : ได้ผลตอบแทนสูงสุดถึง 15% ต่อปีตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่สูงและได้ผลตอบแทนที่แน่นอนจากดอกเบี้ยพร้อมได้สินไถ่คืนรวมถึงจากสินทรัพย์หลุดและสามารถนำไปขายต่อ โดยเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ มีหลักประกันไม่ต้องฟ้องร้องเพื่อยึดทรัพย์ และเป็นช่องทางซื้ออสังหาริมทรัพย์ในราคาถูก 

  จะเห็นได้ว่าการขายฝากที่ดินนั้นสามารถทำได้โดยง่าย และมีข้อดีที่ตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการขายฝากที่ดินและผู้ที่รับขายฝากที่ดิน ให้สามารถดำเนินการได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ภายใต้กฏหมายที่ครอบคลุมทุกความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ให้ผู้ที่ทำนิติกรรมได้รับประโยชน์สูงสุด

   

  Tips on Real Estate