จำนอง

แจ้งความต้องการ

คุณสามารถแจ้งความต้องการของคุณ สำหรับการจำนองโดยเรามีผู้เชี่ยวชาญพร้อมดูแลคุณ

ประเมินราคา

ทางผู้เชี่ยวชาญจะทำการประเมินราคาที่ดินหรือทรัพย์
เพื่อประเมินการจำนองที่เหมาะสมที่สุด

เซ็นต์สัญญา

หลังจากรายละเอียดและเอกสารครบถ้วน การนัดหมายพบเจอเพื่อเซ็นต์สัญญาถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการบริการ

กรอกข้อมูลของคุณเพื่อขายฝากผ่าน Estate Expert

  Name
  Phone
  E-mail
  Service

  สิ่งที่ต้องรู้ก่อนรับจำนองที่ดิน

  รับจำนองที่ดินเป็นการทำธุรกรรมที่น่าสนใจเนื่องจากผู้รับจำนองบ้านที่ดินจะยังไม่ได้รับสิทธ์ในที่ดินหรือทรัพย์สินเมื่อมีการทำสัญญา เพราะผู้จำนองไม่ต้องมีการส่งมอบที่ดินให้แก่ผู้รับจำนองที่ดิน แต่เป็นการนำอสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินมาใช้เป็นหลักประกันในการชำระหนี้นั่นเอง

  เพื่อไม่ให้ต้องสูญเสียผลประโยชน์จากการจำนอง และไม่ให้เกิดความเสี่ยงในการนำอสังหาริมทรัพทย์ที่มีมูลค่าสูงอย่างที่ดินมาใช้เป็นหลักประกันโดยการจำนอง ผู้จำนองและผู้ที่รับจำนองบ้านที่ดิน จำเป็นจะต้องศึกษาและรู้ถึงปัจจัยต่างๆ ของการจำนองให้ละเอียดถี่ถ้วน 

  ซึ่งสิ่งที่ต้องรู้ก่อนการทำการจำนองมีดังนี้

  1. สถานที่ทำสัญญา : จะต้องมีการทำสัญญาต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานที่ดิน โดยสัญญาจะต้องถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ก่อน ซึ่งตามกฏหมายได้มีการกำหนดว่าการทำสัญญาจะต้องระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและถูกต้อง ผ่านการตกลงและรับรู้ร่วมกันของคู่สัญญา
  2. กรรมสิทธิ์ :  กรรมสิทธิ์จะยังเป็นของผู้จำนองอยู่และผู้รับจำนองจะยังไม่มีสิทธิ์ในที่ดินมื่อทำสัญญา
  3. อัตราค่าตอบแทน : ค่าตอบแทนของการรับจำนองบ้านที่ดินคือ “ดอกเบี้ย” โดยผู้จำนองและผู้รับจำนองจะต้องตกลงกันในข้อกำหนดคือต้องไม่เกิน 15% ต่อปี หรือ ไม่เกิน 1.25% ต่อเดือน  
  4. การยึดทรัพย์ :หากเลยกำหนดสัญญาแล้วผู้จำนองยังไม่สามารถไถ่ถอนอสังหาริมทรัพย์ได้ โดยผู้รับจำนองจะต้องฟ้องร้องต่อศาลเพื่อขอยึดทรัพย์และนำทรัพย์ไปขายทอดตลาดในลำดับต่อไปการไถ่ถอน :  ตามที่ตกลงและระบุไว้ในสัญญากู้ยืม โดยจะไม่มีอายุของสัญญาแต่จะมีการระบุเวลาชำระหนี้และดอกเบี้ยหากมีการผิดชำระนั่นเอง

  โดยภายในสัญญาจำนองจะต้องมีการระบุรายละเอียดอย่างชัดเจนถึงจำนวนเงินกู้ที่ผู้จำนองต้องการจะทำการกู้กับผู้ที่รับจำนองที่ดิน และจะต้องมีการระบุรายละเอียดของที่ดินที่นำมาจำนอง เพื่อให้การทำสัญญาเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งสิ่งที่ต้องมีการระบุไว้ในสัญญาคือ

  • รายละเอียดต่างๆ ของที่ดิน
  • วันที่ทำสัญญา
  • ชื่อของผู้ทำสัญญาทั้งผู้จำนองและผู้ที่รับจำนองที่ดิน
  • ข้อตกลง จำนวนเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย กำหนดเวลาจ่ายหนี้และจำนวนครั้งที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยหากไม่สามารถชำระได้ตรงตามเวลา
  • ชื่อผู้ถือโฉนดที่ดินหรือพยานผู้ถือหลักทรัพย์
  • การเซ็นสัญญา ของทั้งผู้จำนองและผู้ที่รับจำนองบ้านที่ดิน พยานฝ่ายละ 1 คน เจ้าหน้าที่ที่สำนักงานที่ดิน ผู้เขียนสัญญา และผู้ตรวจสัญญา 

  ข้อดีของการรับจำนองที่ดิน

  การจำนองมีข้อดีทั้งต่อผู้จำนองและผู้รับจำนองที่ดิน ดังนี้

  • เป็นการทำธุรกรรมที่ถูกต้องตามกฏหมายและปลอดภัยเนื่องจากมีการจดทะเบียนต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานที่ดิน
  • ค่าธรรมเนียมในการทำสัญญาที่สำนักงานที่ดินไม่สูง นั่นคือเพียง 1% ของวงเงินจำนองเท่านั้น
  • ผู้จำนองจะค่อยข้างได้เปรียบจากการจำนองในครั้งนั้นเนื่องจากผู้รับจำนองจะไม่สามารถยึดทรัพย์ได้เลยทันที
   

  วิธีเลือกผู้รับจำนองบ้านที่ดินที่ใช่และปลอดภัย

  เมื่อถึงขั้นตอนในการเลือกพิจารณาถึงบริษัทหรือองค์กรที่รับจำนองที่ดิน ผู้จำนองจะต้องไต่ตรองให้ถี่ถ้วยโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเหมาะสมเป็นหลัก โดยปัจจุบันสามารถจำนองที่ดินได้ทั้งกับธนาคารและบริษัทเอกชนต่างๆ ซึ่งสิ่งที่จะสามารถใช้เพื่อประกอบการพิจารณาคือ

  • ความน่าเชื่อถือขององค์กร ธนาคาร หรือบริษัทที่รับจำนองที่ดิน
  • จำนวนของวงเงินที่อนุมัติให้กู้
  • ระยะเวลาผ่อนชำระและอัตราค่าดอกเบี้ย

  เมื่อคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้แล้ว สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในการจะจำนองที่ดินนั่นคือการอ่านสัญญาให้ละเอียดเพื่อศึกษาเงื่อนไขและไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในอนาคต

   

  Tips on Real Estate