ธุรกิจขายฝากกับประโยชน์ที่นักลงทุนต้องรู้

ธุรกิจขายฝากการลงทุนที่ใครก็เริ่มได้

หนึ่งในการลงทุนที่น่าจับตามองมาหลายยุคหลายสมัยนั่นคือ “การทำธุรกิจขายฝากที่ดิน” ที่ผู้เริ่มต้นทําขายฝากที่ดินก็สามารถประสบความสำเร็จและได้ผลตอบแทนที่สูงเช่นเดียวกัน เนื่องจากที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาเพิ่มสูงขึ้นอยู่สม่ำเสมอ การลงทุนที่ดินโดยการรับขายฝากที่ดิน จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ แล้วธุรกิจขายฝากคืออะไร ในบทความนี้จะช่วยให้คุณทำความเข้าใจกับ ธุรกิจขายฝากที่ดินมากขึ้น ตามหัวข้อที่มีคนตั้งคำถามกันจำนวนมากได้แก่

 • ธุรกิจขายฝากคืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง
 • ประโยชน์ของการทําขายฝากที่ดินที่ตอบโจทย์นักลงทุน
 • จะเริ่มต้นทำธุรกิจรับขายฝากอย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ

 

การขายฝากที่ดินคือ การทำสัญญากู้ยืมเงินระหว่างผู้ซื้อฝากและผู้ขายฝาก โดยมีที่ดินเป็นหลักประกัน ซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นจะตกเป็นของผู้ซื้อตั้งแต่วันที่ทำสัญญา โดยผู้ขายฝากมีสิทธิในการไถ่ถอนที่ดินคืนได้ภายในระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ตามสัญญา

 

ซึ่งส่วนประกอบหลักของธุรกิจขายฝากที่ดินนั้น มีองค์ประกอบคือ

 • ผู้รับซื้อฝาก
 • ผู้ขายฝาก
 • นายหน้า (ถ้ามี)
 • สินทรัพย์ (ในที่นี้คือที่ดิน)
 • สัญญาขายฝาก
 • เงินลงทุน

โดยการทำสัญญานั้นจำต้องทำนิติกรรมที่สำนักงานที่ดิน ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินการและการทำธุรกิจขายฝากเป็นไปอย่างปลอดภัยและเป็นการทําขายฝากที่ดินที่อยู่ภายใต้กฏเกณฑ์ของกฏหมาย ซึ่งขั้นตอนของการทำการขายฝากคือ

 1. ตรวจเช็คดูที่ดินและตกลงราคาขายฝาก
 2. ทำสัญญาที่สำนักงานที่ดินต่อหน้าเจ้าหน้าที่
 3. ผู้รับซื้อฝากจ่ายเงินให้ผู้ขายฝาก
 4. ผู้ขายฝากผ่อนชำระตามสัญญา อัตราดอกเบี้ยผ่อนตามตกลง โดยต้อง ไม่เกิน 15% ต่อปี หรือ 1.25% ต่อเดือน
 5. ผู้ขายฝากจะต้องจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนจนครบกำหนด
 6. เมื่อครบกำหนดสัญญาผู้ขายฝากสามารถไถ่ถอนที่ดินได้ที่สำนักงานที่ดิน
 7. หากไม่มีเงินไถ่หรือมีการผิดนัดชำระ สินทรัพย์จะตกเป็นของผู้รับซื้อฝากโดยปริยายและไม่ต้องผ่านการฟ้องร้องต่อศาลใดๆ
 8. กรณีต้องการต่อสัญญาสามารถทำการต่อสัญญาต่อได้

ธุรกิจขายฝากที่ดินนั้นให้ผลตอบแทนที่สูงแก่ผู้ที่รับขายฝาก ตอบโจทย์ผู้ที่มีเงินลงทุนจำนวนหนึ่งและต้องการผลตอบแทนจำนวนมาก โดยสามารถเลือกลงทุนได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยผลตอบแทนหลักๆมาจากดอกเบี้ยที่ผู้ขายฝากต้องชำระให้แก่นักลงทุนทุกๆเดือน ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา โดยผลประโยชน์ที่นักลงทุนและผู้ขายฝากได้รับ มีดังนี้

ผู้รับซื้อฝาก (นักลงทุน)ผู้ขายฝาก
ได้รับผลตอบแทนสูงสุดถึง 15% ต่อปีไม่ต้องขายทรัพย์และสามารถไถ่ถอนคืนได้
สามารถกำหนดระยะเวลาในการลงทุนได้ ตามตกลงกับคู่สัญญาเป็นแหล่งเงินที่ให้วงเงินสูง อนุมัติเงินได้ง่าย และรวดเร็ว
มีโอกาสได้ทรัพย์ในราคาต่ำ ในกรณีผู้ขายฝากทำผิดสัญญาไม่ต้องตรวจเครดิตบูโรผู้กู้และไม่ต้องตรวจหลักฐานทางการเงิน
เป็นการลงทุนธุรกิจขายฝากที่ดินที่มีความเสี่ยงต่ำและมีหลักประกันที่แน่นอนปลอดภัยและน่าเชื่อถือเพราะจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดิน
ไม่ต้องฟ้องร้องต่อศาลหากต้องการยึดทรัพย์สามารถเลือกที่จะไถ่ถอนหรือไม่ไถ่ถอนทรัพย์ก็ได้

ซึ่งหากต้องการทำธุรกิจรับขายฝากหรือทำธุรกิจขายฝากนั้นไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแค่ต้องศึกษาหาช่องทางในการลงทุนให้ดีและมีผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษานั่นเอง

 

การเริ่มต้นนั้นไม่ได้ยากอย่างที่ทุกคนคิด นักลงทุนที่ต้องการทำธุรกิจขายฝากที่ดินสามารถทำได้ง่ายๆ โดยมีข้อแนะนำเล็กน้อยๆ

 • หากเงินทุนไม่หนา ให้เริ่มจากที่ดินแปลงเล็กๆ และสัญญาสั้นๆ ประมาณ 6 เดือน จากนั้นค่อยๆ เริ่มขยับเป็นที่ดินแปลงใหญ่ขึ้น ระยะเวลานานขึ้น (ในส่วนนี้ต้องคำนึงถึงเรื่องทำเลที่เหมาะสมและมีแนวโน้มของราคาที่เพิ่มสูงขึ้นด้วย)
 • พยายามอิงจากราคาประเมินที่ดินจากสำนักงานที่ดินเป็นหลักแล้ว ทำสัญญาขายฝากในราคาประมาณครึ่งหนึ่งของราคาที่ดิน หรือราคาไม่สูงเท่าราคาเต็ม
 • ควรศึกษากฏหมายและภาษีที่เกี่ยวข้องให้ถี่ถ้วนเพื่อไม่ให้ถูกหลอกหรือถูกโกง
 • เปิดหู เปิดตา และเปิดใจให้พร้อมรับความรู้และเรื่องราวข่าวสารใหม่ๆ เกี่ยวกับการลงทุนอยู่เสมอ
 • มีที่ปรึกษาที่ดี พร้อมให้คำแนะนำและช่วยเหลือในเรื่องของการทำธุรกิจขายฝาก

 

โดยข้อพึงระวังในการทําขายฝากที่ดินคือจะต้องทำสัญญาขายฝากให้ถูกต้องเพื่อไม่ให้ถูกหลอกหรือถูกโกง ซึ่งสิ่งที่ต้องคำนึงถึงหากต้องการทำธุรกิจขายฝากให้ปลอดภัย คือ

 • ต้องดำเนินการโดยการทำหนังสือสัญญาให้ชัดเจนและถูกต้องตามกฎหมาย
 • ทำนิติกรรมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานที่ดิน
 • ในสัญญาจะต้องระบุชื่อและที่อยู่ของคู่สัญญาให้ชัดเจน
 • จะต้องระบุว่าที่ดินนั้นเป็นที่ดินเพื่อการเกษตรหรือเป็นที่ดินเพื่ออยู่อาศัย
 • ระบุระยะเวลาที่ขายฝาก ราคา และวันกำหนดครบรอบไถ่ถอนคืนให้ชัดเจน

หากนักลงทุนท่านไหนต้องการทำธุรกิจขายฝากที่ดินอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง สามารถเข้ารับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ และร่วมวางแผนการทำขายฝากให้รัดกุม รับมือกับทุกความเสี่ยง และสามารถเลือกที่ดินเพื่อการลงทุนขายฝากที่ผ่านการคัดกรองจากผู้เชี่ยวชาญ ให้เหมาะกับความต้องการของนักลงทุน โดยหากสนใจสามารถติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจขายฝากที่ดินได้ที่

 • Address: 8 ซอยอุดมสุข 44 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
 • Google Maps: https://goo.gl/maps/Td3RMbK2PNS7jjfP8
 • Phone: 08-7777-6666
 • LINE: @estateexpert
 • Facebook: estateexpert.th

ด้วยบริการช่วยเหลือนักลงทุนทุกคนผ่านการให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ จัดหาที่ดินเพื่อการขายฝาก และแนะนำการทำธุรกิจขายฝากที่ดินอย่างถูกต้องตามกฏหมายทำให้  ESTATE EXPERT เป็นเหมือนผู้ช่วยที่จะทำให้การทําขายฝากที่ดินกลายเป็นเรื่องง่าย

..เลือก ESTATE EXPERT เพื่อการทำธุรกิจขายฝากที่ประสบความสำเร็จ..

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *