อสังหาทรัพย์เพื่อการลงทุนกับช่องทางการลงทุนกับ ESTATE EXPERT

“ลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์ ลงทุนกับ ESTATE EXPERT” 

ESTATE EXPERT คือ ผู้ช่วยให้นักลงทุนได้ลงทุนในอสังหาทรัพย์เพื่อการลงทุนอย่างปลอดภัย พร้อมให้คำปรึกษาและเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดในเรื่องของการลงทุนอสังหาที่ดิน แนะนำนักลงทุนเกี่ยวกับวิธีการลงทุนอสังหาที่ดินที่นักลงทุนจำเป็นต้องรู้ว่าอสังหาทรัพย์เพื่อการลงทุนคืออะไรและจัดหาอสังหาทรัพย์เพื่อการลงทุนอย่างที่ดินเพื่อนักลงทุนทุกท่านผ่านบริการที่ตอบโจทย์ที่จะทำให้นักลงทุนได้รับสิ่งที่ดีที่สุดอย่างแน่นอน

Show More


ซึ่งการลงทุนอสังหาที่ดินกับทาง ESTATE EXPERT จะช่วยลดความเสี่ยงด้านการลงทุนจำนองและลงทุนขายฝากที่ดิน เนื่องจากอสังหาทรัพย์เพื่อการลงทุนคือสิ่งที่มีการเติบโตและมีราคาที่เพิ่มสูงขึ้นอยู่เสมอ นักลงทุนที่ต้องการจะลงทุนกับอสังหาฯ จึงจำเป็นจะต้องเรียนรู้และหาวิธีที่จะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับอสังหาเพื่อที่จะสร้างความสำเร็จในการลงทุนอย่างแท้จริง โดย ESTATE EXPERT จะช่วยจัดการและให้คำปรึกษาแบบเจาะลึก ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานเพื่อการลงทุนที่ยั่งยืน 

Show Less

3 ขั้นตอนง่ายๆ

แจ้งความต้องการ

คุณสามารถแจ้งความต้องการของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการขายฝากหรือจำนอง โดยเรามีผู้เชี่ยวชาญพร้อมดูแลคุณ

ประเมินราคา

ทางผู้เชี่ยวชาญจะทำการประเมินราคาที่ดินหรือทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์เพื่อได้ราคาประเมินที่เหมาะสมที่สุด

เซ็นต์สัญญา

หลังจากรายละเอียดและเอกสารครบถ้วน การนัดหมายเพื่อเซ็นต์สัญญาถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการบริการ

จำนอง ขายฝากนิติกรรมแบบไหน ใช่สำหรับคุณ

จำนอง ขายฝาก เป็นการทำนิติกรรมในอสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาสูง ผู้ที่รับขายฝากจำนองจึงจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลที่จะทำให้การจำนอง ขายฝากในแต่ละครั้งประสบความสำเร็จและมีความเสี่ยงที่น้อยที่สุดเพื่อป้องกันการสูญเสียผลประโยชน์ในทรัพย์สินและการทำนิติกรรม 

..จำนอง ขายฝาก คู่หูการลงทุนในอสังหาฯ ที่มีความแตกต่างกัน..

ใครที่กำลังมองหาการเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ให้กลายเป็นเงินทุนหรือมองหาช่องทางในการลงทุนด้วยการรับซื้อฝากหรือรับจำนองต้องพึงระวังถึงข้อแตกต่างของการทำนิติกรรมทั้ง 2 ประเภท เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดและส่งผลกระทบที่ร้ายแรงในภายหลัง

เมื่ออสังหาริมทรัพย์สามารถเปลี่ยนเป็นเงินทุนได้ ทำให้หลายคนให้ความสนใจในการนำที่ดิน บ้าน หรือคอนโด มาเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆ รวมถึงมีนักลงทุนหันมาให้ความสนใจกับการรับขายฝากจำนองเพิ่มมากขึ้น ซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะยังไม่มีความรู้ที่เพียงพอ ทำให้เกิดความเสี่ยงในการทำนิติกรรมครั้งนี้

หลายคนจึงมักสับสนระหว่างการจำนอง ขายฝากว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร แท้จริงแล้ว ความแตกต่างของทั้งสองสิ่งนี้คือกรรมสิทธิ์ของที่ดินและหลักการยึดทรัพย์ที่แตกต่างกัน รวมถึงค่าใช้จ่าย ณ วันทำนิติกรรมด้วย โดยหากจะทำนิติกรรมกับอสังหาริมทรัพย์ ควรจะทำความเข้าใจกับความแตกต่างของการจำนอง ขายฝากให้ชัดเจนเสียก่อนเพื่อที่จะสามารถเลือกสิ่งที่เหมาะและตอบโจทย์ในการทำนิติกรรมครั้งนี้ให้ประสบความสำเร็จมากที่สุด

โดยทุกคนสามารถพิจารณาปัจจัยต่างๆ ในการจำนองและการขายฝากเพื่อให้รู้ถึงรายละเอียดของความแตกต่างและความเหมือน แล้วนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจให้รอบคอบและรัดกุมที่สุด

 

บริการจากทาง ESTATE EXPERT

 • สามารถลงทุนที่ดินได้อย่างคุ้มค่า : วางแผนการลงทุนในที่ดินและบริหารจัดการเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ได้รับความปลอดภัยในการทำสัญญา : รู้ถึงสิ่งที่ต้องทำในการทำสัญญา สามารถทำนิติกรรมได้อย่างถูกต้อง และจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ได้อย่างครบถ้วน
 • ลงทุนได้ในความเสี่ยงต่ำ : สามารถลงทุนในที่ดินได้ในความเสี่ยงที่ต่ำ ไม่ว่าจะเป็นการขายฝากที่ดินหรือการจำนองที่ดิน
 • ได้ผลตอบแทนที่สูง : ได้รับผลตอบแทนในการลงทุนที่สูง จากการลงทุนในที่ดินที่มีแนวโน้มของราคาที่เพิ่มขึ้น
 • ป้องกันการถูกโกง : รับมือกับการโกงในทุกรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ต้องกังวลว่าจะถูกหลอกจากการทำสัญญาหรือจากการดำเนินการลงทุนในขั้นตอนอื่นๆ
อสังหาทรัพย์เพื่อการลงทุนอย่างที่ดินนั้นคือสิ่งที่สามารถนำไปลงทุนได้ในหลากหลายช่องทาง หนึ่งในนั้นคือการลงทุนอสังหาที่ดินด้วยการขายฝากและจำนอง ซึ่งการลงทุนอสังหาที่ดินทั้ง 2 รูปแบบนั้นล้วนเป็นช่องทางและเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจที่จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ลงทุน โดยเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนแน่นอน และมีการทำนิติกรรมที่ผ่านกระบวนการทางกฏหมายที่ปลอดภัย มีแนวโน้มที่จะได้ประโยชน์จากการลงทุนที่สูง ไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก

การลงทุนด้วยการขายฝากและจำนองมีทั้งสิ่งที่เหมือนและแตกต่างกัน ดังนี้

การขายฝากที่ดิน การจำนองที่ดิน
กรรมสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ในที่ดินจะตกเป็นของผู้รับซื้อฝากทันทีที่มีการทำสัญญาต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานที่ดิน เมื่อทำสัญญาจำนองที่ดินเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจำนองจะยังไม่มีสิทธิ์ในที่ดินนั้นๆ
การไถ่ถอน กำหนดการไถ่ถอนอสังหาริมทรัพย์อย่างที่ดินจะต้องทำการไถ่ถอนภายในระยะเวลาที่กำหนดและตกลงกันในสัญญา (โดยสามารถกำหนดระยะเวลาการไถ่ถอนได้สูงสุดไม่เกิน 10 ปี) กำหนดระยะเวลาในการไถ่ถอนที่ดินจะต้องมาไถ่ถอนภายในระยะเวลาตามสัญญากู้ยืมที่ได้ระบุไว้
การยึดทรัพย์ อสังหาทรัพย์เพื่อการลงทุนอย่างที่ดินจะตกเป็นของผู้รับซื้อถาวร โดยเมื่อผู้ที่มาขายฝากไม่สามารถมาไถ่ถอนที่ดินกลับไปได้จะไม่ต้องมีการฟ้องร้องต่อศาลใดๆ เมื่อสิ้นสุดกำหนดสัญญาแล้วผู้จำนองไม่สามารถมาไถ่ถอนที่ดินในระยะเวลาที่กำหนดได้ ผู้รับจำนองจะต้องฟ้องร้องต่อศาลเพื่อทำการขอยึดทรัพย์
ผลตอบแทน (ดอกเบี้ย) ไม่เกิน 15% ต่อปี
โดยนักลงทุนสามารถรับคำแนะนำการลงทุนเพื่อการวางแผนการขายฝากและจำนองรวมถึงรับคำปรึกษา เกี่ยวกับกฎหมายและการทำนิติกรรมให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องได้ที่ ESTATE EXPERT
เนื่องจากทำเลหรือตำแหน่งที่ตั้งนั้นมีผลต่อราคาของอสังหาทรัพย์เพื่อการลงทุนอย่างที่ดิน ทำให้ ESTATE EXPERT ได้มีบริการรับจัดหาที่ดินเพื่อการลงทุนขายฝากและจำนอง เพราะอสังหาทรัพย์เพื่อการลงทุนคือสิ่งที่ต้องพิจารณาถึงเรื่องของราคาและความแตกต่างของแนวโน้มของมูลค่าที่จะทำให้อสังหาริมทรัพย์น่าจับตามอง

ปัจจัยที่ทำให้ราคาของที่ดินในทำเลที่แตกต่างกันมีราคาที่เพิ่มสูงขึ้น คือ

ปัจจัยความแตกต่างของมูลค่า หมายเหตุ
ความแตกต่างของรูปร่างและขนาดของเนื้อที่ ที่ดินที่มีขนาดใหญ่และมีพื้นที่ใช้สอยกว้าง รวมถึงที่ดินที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือใกล้เคียงสี่เหลี่ยมผืนผ้ามากที่สุด จะมีราคาสูงกว่าที่ดินขนาดเล็กและมีรูปร่างลักษณะอื่นๆ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกเข้าถึงมากจะยิ่งมีราคาสูง เช่น มีระบบไฟฟ้าและน้ำประปาที่ครอบคลุม มีถนน สายรถไฟฟ้าและระบบขนส่งสาธารณะที่เข้าถึง และมีอนาคตของโครงสร้างพื้นฐานที่ดี
ประโยชน์ใช้สอยของที่ดิน อสังหาทรัพย์เพื่อการลงทุนอย่างที่ดินที่สามารถนำไปพัฒนาที่ดินแปลงนั้นๆ ได้หลากหลายรูปแบบ และมีความสอดคล้องกับสีของผังเมือง ก็จะมีราคาที่สูงกว่า
สิ่งแวดล้อมโดยรอบและพื้นที่ใกล้แหล่งชุมชน ที่ดินใกล้แหล่งชุมชนหรือตั้งอยู่ใจกลางเมืองและมีผู้อยู่อาศัยหนาแน่น รวมถึงที่ดินใกล้กับห้างสรรพสินค้า ที่ดินใกล้รถไฟฟ้าทั้งบนดินและใต้ดิน ที่ดินใกล้ทางด่วน ซึ่งที่ดินเหล่านี้นั้นล้วนมีราคาที่สูงและสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดได้หลากหลาย ทำให้ที่ดินบริเวณนั้นจะมีราคาสูงกว่า
พื้นที่และโอกาสในการเกิดภัยพิบัติ พื้นที่และโอกาสในการเกิดภัยพิบัติได้น้อย รวมถึงที่ดินที่มีระบบการระบายน้ำที่ดี ตั้งอยู่บนพื้รชนที่สูง มีโอกาสเกิดน้ำท่วมน้อยจะมีราคาที่สูงกว่าที่ดินที่มีโอกาสในการเกิดภัยพิบัติสูง ตั้งอยู่บนพื้นที่ต่ำและมีโอกาสในการเกิดน้ำท่วมอยู่บ่อยครั้ง
  นักลงทุนสามารถใช้บริการรับจัดหาอสังหาทรัพย์เพื่อการลงทุนอย่างที่ดินเพื่อการขายฝากและจำนอง (Land Repurchase Arrangement) ของ ESTATE EXPERT เพื่อให้ได้รับที่ดินในทำเลดีและมีแนวโน้มของราคาที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต

ESTATE EXPERT มีผู้เชี่ยวชาญธุรกิจขายฝากที่มากประสบการณ์พร้อมให้บริการนักลงทุน ด้วยอุดมการณ์เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้นักลงทุนได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนอสังหาที่ดิน เนื่องจากอสังหาทรัพย์เพื่อการลงทุนคือสิ่งที่ ESTATE EXPERT เล็งเห็นว่าจะสามารถทำให้นักลงทุนประสบความสำเร็จในการลงทุนได้ ทำไห้ได้มีแนวคิดเพื่อเพิ่มผลกำไรและทำให้นักลงทุนมีความพึงพอใจมากที่สุดในการลงทุน ด้วยการดำเนินการที่ปลอดภัยและได้รับความเสี่ยงที่ต่ำที่สุดในการลงทุนครั้งนั้นนั่นเอง โดยถ้าลงทุนกับเราจะได้รับทั้งประโยชน์และสิ่งดีๆ มากมาย 

ลงทุนอสังหาที่ดินกับ ESTATE EXPERT เพื่อผลตอบแทนที่มากขึ้น

หากเลือกลงทุนในที่ดินไม่ว่าจะเป็นการรับขายฝากที่ดินหรือการรับจำนองที่ดินกับ ESTATE EXPERT จะทำให้นักลงทุนสามารถลงทุนได้อย่างมั่นคง ได้รับผลตอบแทนสูงแม้เศรษฐกิจจะมีความผันผวน การันตีความปลอดภัย มีผลตอบแทนระยะยาวในรูปแบบของดอกเบี้ย ดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฏหมายในความเสี่ยงที่ต่ำ จากการมีที่ดินเป็นหลักประกันในการลงทุนที่แน่นอน ด้วยคำแนะนำและการวางแผนการลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้สามารถลงทุนได้อย่างคุ้มค่าและมอบประโยชน์เหล่านี้ให้นักลงทุน อีกทั้งยังมีการจัดหาที่ดินที่เหมาะสมกับนักลงทุน ไม่ว่าจะเป็นที่ดินทำเลดี หรือที่ดินที่มีแนวโน้มของราคาที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ซึ่งจะทำให้นักลงทุนได้รับความสะดวกสบายในการลงทุน และสามารภลงทุนได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ  

ข้อดีและความโดดเด่นของการใช้บริการกับ ESTATE EXPERT 

ในการลงทุนกับอสังหาทรัพย์เพื่อการลงทุนคือสิ่งที่มีข้อดีมากมาย โดยการลงทุนทั้งการขายฝากและจำนองกับ ESTATE EXPERT นั้นมีประโยชน์จะทำให้นักลงทุนสามารถลงทุนได้อย่างคุ้มค่าบนความยั่งยืน ต่อยอดให้เงินทุนสามารถเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้นได้ในอนาคต ซึ่งข้อดีและความโดดเด่นของการใช้บริการกับ ESTATE EXPERT นั้นมีดังนี้

 • เป็นการลงทุนที่ปลอดภัย

จากบริการทั้ง 3 ด้านของทาง ESTATE EXPERT ที่ครอบคลุมทุกบริการเกี่ยวกับการลงทุนอสังหาที่ดินทั้งการรับจัดหาที่ดินเพื่อการขายฝากและจำนอง การให้คำปรึกษาการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและการทำนิติกรรมอย่างถูกต้องนั้นจะทำให้นักลงทุนสามารถลงทุนได้อย่างปลอดภัยทั้งในเรื่องของการทำสัญญาที่สำนักงานที่ดิน ขั้นตอนการดำเนินการลงทุนต่างๆ รวมไปจนถึงทำให้มีความเสี่ยงในการลงทุนที่ต่ำ ลงทุนได้อย่างมั่นคงและไม่ถูกหลอกหรือถูกโกงจนทำให้ต้องสูญเสียเงินทุนไปอย่างเสียเปล่า 

 • สามารถทำนิติกรรมได้อย่างรอบคอบและรัดกุม

ด้วยบริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและการทำนิติกรรมอย่างถูกต้อง “Laws and Juristic Acts” ที่มีการแนะนำถึงกระบวนการทำสัญญาที่ถูกต้องตามกฏหมาย รวมถึงบอกข้อกำหนดและกฏเกณฑ์ในการลงทุน เอกสารต่างๆ ที่ต้องใช้ จึงทำให้นักลงทุนสามารถทำนิติกรรมได้อย่างรอบคอบและรัดกุม

 • มีที่ปรึกษาที่สามารถให้คำแนะนำได้ทุกขั้นตอนการลงทุน

นักลงทุนที่ต้องการลงทุนในที่ดิน ทั้งการขายฝากที่ดินและการจำนองที่ดินสามารถปรึกษา สอบถามข้อมูล และรับคำแนะนำเรื่องราวเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาทรัพย์เพื่อการลงทุนได้ ผ่านทางบริการให้คำปรึกษาการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ “Counselling Service” ของทาง ESTATE EXPERT โดยมีผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ที่จะมาแนะนำและให้คำปรึกษาในเรื่องของการลงทุนในอสังริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นการขายฝากหรือการจำนองให้สามารถได้รับผลตอบแทนที่สูงที่สุด เสนอช่องทางในการลงทุนที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จ

 • มีการวางแผนการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ

ESTATE EXPERT จะช่วยวางแผนการลงทุนที่ดินให้เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งในการลงทุนขายฝากที่ดินและจำนองที่ดินให้สามารถดำเนินการลงทุนได้อย่างมีระบบและมีะเบียบแบบแผน โดยช่วยเหลือนักลงทุนตลอดเส้นทางการลงทุนเพื่อให้สามารถลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับผลตอบแทนที่สูง ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และพร้อมรับมือกับปัญหาต่างๆ ให้การลงทุนมีความเสี่ยงที่น้อยที่สุด รวมถึงดำเนินการตามเป้าหมายในการลงทุนให้ประสบความสำเร็จตามผลตอบแทนที่ได้คาดหวังอย่างสะดวก ปลอดภัย และคุ้มค่าที่มากที่สุด

 • ได้รับที่ดินเพื่อการลงทุนอสังหาที่ดินที่เหมาะสมกับตนเอง

บริการรับจัดหาอสังหาทรัพย์เพื่อการลงทุนอย่างที่ดินเพื่อการขายฝากและจำนอง “Land Repurchase Arrangement” ของ ESTATE EXPERT จะทำให้นักลงทุนจะได้รับที่ดินที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด และได้ลงทุนในที่ดินที่มีมีแนวโน้มของราคาที่เพิ่มสูงขึ้น สามารถเลือกทำเลที่เหมาะสมในการลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์อย่างการขายฝากหรือจำนองที่ดิน เพื่อให้นักลงทุนได้รับความเสี่ยงในการลงทุนที่ต่ำ ผลตอบแทนที่พึงพอใจและสามารถต่อยอดการลงทุนในที่ดินได้อย่างคุ้มค่า ประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ด้วยเหตุนี้จึงทำให้นักลงทุนทุกคนสามารถลงทุนกับอสังหาทรัพย์เพื่อการลงทุนอย่างที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการบริการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาทรัพย์เพื่อการลงทุนและการลงทุนอสังหาที่ดินของทาง ESTATE EXPERT ที่จะทำให้นักลงทุนสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินและได้รับผลประโยชน์สูงสุดในการลงทุน

 

..เพราะอสังหาทรัพย์เพื่อการลงทุนคือเรื่องใหญ่ 

จึงต้องให้ ESTATE EXPERT ช่วยเหลือและดูแลการลงทุน..

ความแตกต่างของการขายฝากและจำนอง

เมื่อแบ่งประเภทของความแตกต่างในการจำนอง ขายฝาก จะพบว่ามีมากถึง 3 ข้อด้วยกัน ซึ่งผู้จำนองและขายฝากรวมถึงผู้ที่รับขายฝากจำนอง จะต้องรู้ถึงความแตกต่างนี้ นั่นคือ

 • กรรมสิทธิ์

ขายฝาก : กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะตกเป็นของผู้รับซื้อฝากทันทีที่ทำสัญญา

จำนอง : ผู้รับจำนองจะยังไม่มีสิทธิ์ในที่ดินเมื่อทำสัญญา

 • การไถ่ถอน

ขายฝาก : ภายในระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 10 ปี (ในกรณีที่เป็นอสังหาริมทรัพย์)

จำนอง : ตามสัญญากู้ยืม

 • การยึดทรัพย์

ขายฝาก : อสังหารัมทรัพย์จะเป็นของผู้รับซื้อฝากถาวรหากผู้ขายฝากไม่สามารถไถ่ถอนคือได้ในระยะเวลาที่กำหนด

จำนอง : หากเลยกำหนดสัญญาแล้วผู้จำนองยังไม่สามารถไถ่ถอนอสังหาริมทรัพย์ได้ ผู้รับจำนองจะต้องฟ้องร้องต่อศาลเพื่อขอยึดทรัพย์และขายทอดตลาดเป็นลำดับต่อมา

โดยการจำนอง ขายฝากก็มีสิ่งที่เหมือนกันที่ผู้ที่ให้ความสนใจต้องทำความเข้าใจก่อนการทำนิติกรรม นั่นคือในเรื่องของดอกเบี้ยและสถานที่ทำสัญญา ซึ่งทั้ง 2 อย่างมีสิ่งที่เหมือนกันคือ

 • สถานที่ทำสัญญา : จะต้องมีการทำสัญญาต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานที่ดิน โดยสัญญาจะต้องถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ก่อน ซึ่งตามกฏหมายได้มีการกำหนดว่าการทำสัญญาจะต้องระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและถูกต้อง ผ่านการตกลงและรับรู้ร่วมกันของคู่สัญญา เพื่อให้ไม่เกิดปัญหาตามมาในอนาคต
 • ดอกเบี้ย : ผู้ที่รับขายฝากจำนองจะต้องตกลงกับผู้จำนองและขายฝาก โดยจะต้องไม่เกิน 15% ต่อปีนั่นเอง


เมื่อรู้ถึงความแตกต่างและข้อที่เหมือนกันของการจำนอง ขายฝากแล้ว ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์เป็นเงินทุนรวมถึงผู้ที่รับขายฝากจำนองก็จะสามารถเลือกทำนิติกรรมให้เหมาะกับวัตถุประสงค์และความต้องการของตนเองได้อย่างปลอดภัยและเกิดประโยชน์ทสูงสุด

 

 

Tips on Real Estate