รู้จักกับลงทุนขายฝาก ทางเลือกที่แตกต่างแห่งการลงทุน

ก่อนที่คุณจะเริ่มลงทุนขายฝาก การทำความเข้าใจก่อนว่าการลงทุนขายฝากที่ดินคืออะไร ถือว่าเป็นขั้นแรกของการลงทุนที่ดีอย่างมาก ซึ่งในครั้งนี้ทาง “ESTATE EXPERT” ได้รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นมาให้คุณแล้วว่าการลงทุนเกี่ยวกับการขายฝากที่ดินนั้นคืออะไร ต่างจากการลงทุนจำนองอย่างไร รวมถึงแนะนำบริการของทาง ESTATE EXPERT ไว้อย่างครบถ้วนแล้วที่นี่

ลงทุนง่ายๆ 3 ขั้นตอน

ฝากข้อมูลไว้กับเรา

คุณสามารถแจ้งชื่อ เบอร์โทรติดต่อ และความต้องการ เพื่อให้ผู็เชี่ยวชาญของเราติดต่อกลับไป

รับคำปรึกษา

ทางผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนจะทำการติดต่อกลับอย่างเร็วที่สุด เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมและรับคำปรึกษา

เริ่มลงทุนและรับผลกำไร

หลังจากแผนการลงทุนถูกกำหนด เราสามารถเริ่มดำเนินลงทุนได้ในทันที

สนใจลงทุนขายฝาก แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง

อยากลงทุนแต่ไม่มีประสบการณ์ อยากจะให้มืออาชีพมาดูแลด้านนี้ให้ ติดต่อเราสิครับ

นายทุนรับขายฝากกับการลงทุนในที่ดิน

อาชีพนายทุนรับขายฝากหรือผู้รับซื้อฝากหนึ่งในทางเลือกของนักลงทุนที่จะสามารถสร้างกำไรและผลตอบแทนได้อย่างมากมาย เพราะนายทุนขายฝากมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในการลงทุนกับการทำขายฝากที่ดินสูง เพราะมูลค่าของที่ดินไม่เคยหยุดเติบโต


เนื่องจากปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศไทยมีความผันผวนจากปัจจัยหลายๆ ด้าน เช่น การระบาดของโรค COVID-19 ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจอย่างเห็นได้ชัด วิกฤตินี้กระทบผู้คนจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัท นักธุรกิจ นักลงทุน หรือแม้กระทั่งนายทุนขายฝาก แน่นอนว่าเราไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าเศรษฐกิจไทยจะอยู่ในระดับที่ต่ำลงหรือขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ในอนาคต นักลงทุนจึงต้องหาทางรับมือกับปัญหาเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น โดยการสร้างกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงต่ำและได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการทำขายฝากที่ดินนั่นเอง

 

แล้วควรลงทุนอย่างไรจึงจะไม่ขาดทุน? …

หนึ่งสิ่งที่เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพราะในอนาคตจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและสามารถสร้างกำไรได้นั่นคือ “ที่ดิน” 🏘 เพราะการลงทุนกับที่ดินคือการวางแผนระยะยาวที่สามารถเพิ่มมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์และเก็งกำไรให้สูงขึ้นได้ในอนาคต ทำให้เมื่อเศรษฐกิจมีการผันผวนก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินของเราอย่างแน่นอน เห็นได้จากการมองย้อนกลับไปในอดีตที่ที่ดินผืนหนึ่งมีราคาถูกเพียงไม่กี่บาท แต่ปัจจุบันกลับมีราคาสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด ซึ่งนั่นก็เป็นเพราะความเจริญและจำนวนประชากรที่มากขึ้นมีผลต่อความต้องการที่ดินและส่งผลต่อราคาของอสังหาริมทรัพย์นั่นเอง

แม้การเติบโตของราคาที่ดินจะมีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างสม่ำเสมอ แต่การทำขายฝากที่ดินหนึ่งผืนนายทุนขายฝากจะต้องมีการศึกษาทำความเข้าใจให้ถี่ถ้วนถึงปัจจัยต่างๆ ที่จะทำให้ที่ดินที่คุณเลือกมีมูลค่าสูงขึ้น 

การขายฝากอสังหาฯ รวมถึงการขายฝากที่ดิน คือ การทำการซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์รูปแบบหนึ่งที่กรรมสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน อสังหาฯ หรือทรัพย์สินจะเป็นของผู้รับซื้อฝากทันที แต่ในช่วงเวลาระหว่างสัญญาที่ตกลงกันไว้ การลงทุนขายฝากที่ดินได้เปิดโอกาสให้ผู้ขายฝากสามารถนำเงินมาไถ่ถอนได้ แต่ต้องนำเงินมาไถ่ถอนภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น โดยในฝ่ายของผู้รับซื้อฝากนั้น จะได้รับผลประโยชน์เป็นการตอบแทนจากการขายฝากอสังหาฯ “สูงสุดมากถึง 15% ต่อปี” หรือคิดเฉลี่ยได้เป็นประมาณ 1.25% ต่อเดือน และนอกจากนี้ ทางฝั่งผู้รับซื้อฝากยังมีโอกาสที่จะได้รับเงินจากการขายฝากคืนทันที หากผู้ขายฝากนำเงินมาไถ่ถอนอีกเช่นกัน นับเป็นธุรกิจประเภทหนึ่งที่เรียกว่า ธุรกิจขายฝาก

    ความแตกต่างระหว่างการขายฝากและการลงทุนจำนอง

การจำนองเป็นการลงทุกรูปแบบหนึ่งที่รับประกันการชำระหนี้ให้แก่ผู้รับจำนองได้อย่างดี โดยจุดสำคัญที่ทำให้การลงทุนประเภทนี้ต่างจากการลงทุนขายฝาก คือ ทรัพย์สินที่นำมาจำนองจะยังไม่ตกเป็นของผู้รับจำนองทันที เพราะฉะนั้น หากผู้นำสินทรัพย์มาจำนองเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น ผิดนัดชำระหนี้ หรือไม่สามารถชำระหนี้ได้อีกต่อไป ผู้รับจำนองจะต้องดำเนินการฟ้องร้อง เพื่อให้ทางศาลยึดทรัพย์นั้น ๆ ก่อน แล้วกรรมสิทธิ์ในการถือครองทรัพย์สินนั้น ๆ จึงจะกลายเป็นของผู้รับจำนองอย่างชอบธรรม
การลงทุนจำนอง การลงทุนขายฝาก
เป็นการทำสัญญาขึ้นเพื่อกู้ยืมเงินระหว่างฝ่ายเจ้าหนี้และฝ่ายลูกหนี้ โดยใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกันเหมือนกัน
 • เมื่อทำสัญญาการจำนองเสร็จสิ้น กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น ยังคงเป็นของฝ่ายผู้จำนอง
 • เมื่อทำสัญญาการขายฝากเสร็จสิ้น กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น จะตกไปเป็นของผู้รับซื้อฝากทันที แต่ผู้ขายฝากก็สามารถนำเงินมาไถ่ถอนได้ภายในระยะเวลาตามสัญญา
 • หากไม่ชำระหนี้ ผู้รับจำนองต้องฟ้องบังคับจำนอง เพื่อให้เกิดการประมูลขาย แล้วนำเงินมาชำระหนี้
 • หากไม่ชำระหนี้ ผู้ขายฝากจะสามารถนำเงินมาไถ่ถอนทรัพย์สินนั้นได้ แต่ต้องอยู่ภายในระยะเวลาสัญญา
 • หากครบสัญญาแล้ว สามารถจ่ายดอกเบี้ย เพื่อยืดระยะเวลาสัญญาออกไปได้ไม่เกิน 5 ปี หรือผู้รับจำนองจะยื่นฟ้องศาลเพื่อให้เกิดการชำระหนี้ก็ได้
 • หากครบสัญญาแล้ว สามารถขยายระยะเวลาขายฝากได้ จำนวนกี่ครั้งก็ได้ จะเป็นครั้งละนานเท่าใดก็ได้ แต่รวมแล้วระยะเวลาจะต้องไม่เกิน 10 ปี

    เผยข้อดีของการลงทุนขายฝากที่ดิน

ในกรณีการขายฝากที่ดิน ข้อดีของการลงทุนที่ดินประเภทนี้จะถูกแบ่งออกเป็น 2 แง่มุม คือ ในแง่มุมของผู้รับซื้อฝากและแง่มุมของผู้ขายฝาก โดยทาง ESTATE EXPERT ได้รวบรวมข้อมูลมาให้คุณแล้วที่นี่

        ในแง่มุมของผู้รับซื้อฝาก

 • ต่างจากการลงทุนจำนอง ผู้รับซื้อฝากจะได้รับทรัพย์สินนั้น ๆ จากการขายฝากทันทีหลังจากที่ตกลงกันเสร็จสิ้นตามกฎหมาย
 • ผู้รับซื้อฝากจะไม่จำเป็นต้องดำเนินการฟ้องร้อง เมื่อผู้ขายฝากชำระหนี้ไม่ตรงกำหนด หรือไม่มีความสามารถในการชำระหนี้อีกต่อไป

        ในแง่มุมของผู้ขายฝาก

 • ผลประโยชน์แรกจากการขายฝาก คือ โอกาสในการได้รับเงินที่สูงกว่าการนำไปลงทุนประเภทอื่น เพราะสามารถตกลงและต่อรองราคากันได้ระหว่างผู้รับซื้อฝากและผู้ขายฝาก เพื่อให้ได้ราคาสุดท้ายที่ทั้งสองฝ่ายพึงพอใจมากที่สุด
 • นอกจากนี้ ผู้ขายฝากยังสามารถไถ่ถอนทรัพย์สินนั้น ๆ คืนได้ทุกเมื่อตามต้องการ หากแต่การไถ่ถอนสินทรัพย์นั้น ๆ จะต้องอยู่ในระหว่างสัญญาการลงทุนขายฝากที่ดิน

    บอกเล่าข้อที่ควรระวังในการลงทุนขายฝาก

เพราะการขายฝากก็นับเป็นการลงทุนอย่างหนึ่ง เรื่องความเสี่ยงจึงเป็นเรื่องที่คุณต้องเตรียมใจให้พร้อมในการเผชิญหน้าในอนาคต แต่เพื่อเป็นการช่วยลดความเสี่ยง รวมถึงช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการลงทุนขายฝากกับที่ดินตั้งแต่แรกเริ่ม ในครั้งที่ทาง ESTATE EXPERT ก็ไม่พลาดที่จะรวบรวมข้อที่ควรระวังในการลงทุนขายฝากมาบอกเล่าให้คุณได้ทราบแล้วที่นี่
 1. สำหรับการการลงทุนขายฝากที่ดินแล้วนั้น สินทรัพย์จะตกเป็นของผู้รับซื้อฝากทันที แต่ในด้านผู้ขายฝากก็สามารถนำเงินมาไถ่ถอนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด หากพ้นระยะเวลานั้นไปแล้ว ผู้ขายฝากก็จะไม่มีสิทธิ์ในการไถ่ถอนสินทรัพย์น้ันคืนอีกต่อไป และสินทรัพย์นั้นก็จะเป็นของผู้รับซื้อฝากอย่างสมบูรณ์แบบ โดยไม่ต้องดำเนินการฟ้องศาลใด ๆ
 2. หากฝั่งผู้ขายฝากต้องการจะไถ่ถอนสินทรัพย์คืน ระยะเวลาที่ควรไถ่ถอนที่เหมาะสมก็คือ 15 วันก่อนครบกำหนดสัญญานั่นเอง ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา รวมถึงการติดขัดต่าง ๆ นั่นเอง
 3. การเลือกลงทุนขายฝากกับบริษัท หรือหน่วยงานที่ไว้ใจได้ก็เป็นอีกเรื่องที่สำคัญ เพราะหากเกิดเหตุอย่างเช่น คุณต้องการขยายระยะเวลาในสัญญา หน่วยงานเท่านั้นก็จะสามารถช่วยให้ทุกกระบวนการนั้นราบรื่น และผ่านไปได้ด้วยดี

ที่ “ESTATE EXPERT” เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะในด้านการลงทุนขายฝาก ซึ่งเรายังมีบริการอีกมากมายที่พร้อมมอบให้คุณเพื่อการลงทุนที่คุ้มค่า ปลอดภัย มีความเสี่ยงต่ำ รวมถึงยังได้รับผลตอบแทนที่สมน้ำสมเนื้ออีกด้วย โดยในครั้งนี้เรามี 3 บริการที่เราอยากจะขออนุญาตแนะนำ โดยทั้ง 3 บริการนั้นประกอบไปด้วย…

    บริการจัดหาที่ดินเพื่อการขายฝากและการลงทุนจำนอง 

ที่ ESTATE EXPERT แน่นอนว่าเราพร้อมให้บริการด้านการลงทุนขายฝาก รวมถึงการจำนอง ในรูปแบบที่ปลอดภัยมากที่สุด โดยเราจะช่วยสร้างมูลค่าและผลตอบแทนที่เหมาะสมจากที่ดินนั้น ๆ ที่คุณได้นำมาใช้ประกอบการลงทุนได้ในอนาคต และเรายังมีผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์เฉพาะทางทางด้านการจัดหาที่ดินที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดสำหรับการเริ่มลงทุนอีกด้วย

    บริการให้คำปรึกษาการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

เพื่อช่วยให้ทุกกระบวนการของการลงทุนขายฝากของคุณนั้นเกิดประสิทธิภาพที่ดีที่สุด เราพร้อมบริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อย่างรอบด้าน โดยผู้เชี่ยวชาญที่ ESTATE EXPERT จะสามารถช่วยให้คุณสามารถวางแผนในการลงทุนได้อย่างเหมาะสม คลายทุกข้อกังวลและข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน แนะนำแนวทางใหม่ ๆ ที่เฉียบคมสำหรับการลงทุน รวมถึงที่ ESTATE EXPERT เรายังพร้อมแลกเปลี่ยนกลยุทธ์และเคล็ดลับเพื่อการลงทุนให้คุ้มค่ามากยิ่งขึ้น

    บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและการทำนิติกรรมอย่างถูกต้อง

ที่ ESTATE EXPERT เรายังมีบริการทางด้านกฎหมาย คือ การช่วยให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและการทำนิติกรรมอย่างถูกต้อง เพราะเรื่องเอกสารถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากในการลงทุน และมีรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ มากมายที่คุณไม่สามารถมองข้ามไปได้ การมีคนคอยช่วยดูแลเรื่องเอกสารทางการลงทุนขายฝากที่ดินก็จะช่วยให้การลงทุนของคุณนั้นราบรื่น ไม่มีสะดุด รวมถึงยังช่วยให้คุณไม่สูญเสียผลประโยชน์ไปอย่างง่ายดาย

เพื่อเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกให้คุณสามารถเริ่มลงทุนขายฝากที่ดิน และเริ่มการลงทุนจำนองได้อย่างง่ายดาย ไม่เสียเวลา คุณก็สามารถติดต่อทาง ESTATE EXPERT เข้ามาได้ทันที เพื่อเริ่มกระบวนการการลงทุนที่ดินทั้ง 3 ขั้นตอนง่าย ๆ นี้ ไม่ว่าจะเป็น…

 1. ขั้นตอนการฝากข้อมูลไว้กับ ESTATE EXPERT
  • ในขั้นตอนนี้ ถือว่าเป็นขั้นตอนแรกเริ่มลงทุนที่ดินของการลงทุนขายฝาก โดยคุณสามารถฝากข้อมูลส่วนตัว ซึ่งจะประกอบไปด้วย ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ และความต้องการสำหรับการลงทุน ไว้ที่เรา และหลังจากนั้น เมื่อทาง ESTATE EXPERT ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คุณก็จะได้รับการติดต่อกลับจากทางผู้เชี่ยวชาญของเรา เพื่อเริ่มดำเนินการการลงทุนในกระบวนการต่อ ๆ ไป โดยช่องทางหลัก ๆ ที่คุณสามารถฝากข้อมูลส่วนตัวไว้ให้กับเราได้ มีอยู่ 3 ช่องทาง ซึ่งจะประกอบไปด้วย…
 2. ขั้นตอนการรับฟังและให้คำปรึกษา
  • และขั้นตอนต่อมา เพื่อให้คุณเริ่มการลงทุนขายฝากที่ดิน และเริ่มการลงทุนจำนองได้อย่างง่ายดายกับเราที่ ESTATE EXPERT เราจะให้ผู้เชี่ยวชาญจากทางเรา ติดต่อคุณกลับไปให้เร็วที่สุด เพื่อให้คุณไม่เสียเวลา และหลังจากนั้นก็จะเป็นกระบวนการของการรับฟังและให้คำปรึกษา เกี่ยวกับแนวทางการลงทุนที่คุณต้องการ รวมถึงรูปแบบของผลประโยชน์ที่คุณคาดหวังจะได้รับจากการลงทุนในครั้งนี้ เพื่อนำไปประกอบการวิเคราะห์ และหารูปแบบการลงทุนในที่ดินที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุด เพื่อให้คุณได้รับผลประโยชน์ไปอย่างสมน้ำสมเนื้อที่สุดต่อไป
 3. ขั้นตอนการเริ่มลงทุนขายฝากอย่างมีประสิทธิภาพ
  • และมาถึงขั้นตอนสุดท้าย นั่นก็คือขั้นตอนการเริ่มลงทุนธุรกิจขายฝากอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง ซึ่งสืบเนื่องจากขั้นตอนก่อนหน้า ที่ได้มีการให้คำปรึกษา รวมถึงร่วมกำหนดแนวทางในการลงทุนในรูปแบบที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุดแล้ว คุณก็จะสามารถเริ่มลงทุนในที่ดินกับทาง ESTATE EXPERT ได้อย่างทันที โดยในระหว่างระยะเวลาของการลงทุน เราก็ยังพร้อมช่วยเหลือ รวมถึงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนอย่างเต็มที่ดังเดิม เพื่อให้คุณมั่นใจว่าคุณจะสามารถลงทุนได้อย่างยั่งยืน มีประสิทธิภาพ และได้ผลลัพธ์ตามที่คุณได้ตั้งเป้าไว้นั่นเอง


ไม่ว่าคุณจะต้องการเริ่มลงทุนขายฝาก หรือต้องการจะเริ่มลงทุนจำนองที่ ESTATE EXPERT ผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เพียงแค่คุณติดต่อเราเข้ามาตามช่องทางเหล่านี้ เราก็พร้อมให้บริการกับคุณอย่างเต็มที่ เพราะเราเข้าใจเป็นอย่างดีว่าการลงทุนนั้นเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งหากคุณติดต่อเราเข้ามา เราสามารถรับรองได้ว่าการลงทุนขายฝากที่ดิน รวมถึงการลงทุนในแง่มุมอื่น ๆ ของคุณนั้นจะราบรื่น รวมถึงเรายังจะช่วยให้คุณได้รับผลประโยชน์อย่างสมน้ำสมเนื้อมากที่สุดอีกด้วย

  Name
  Phone
  E-mail
  Service

  Tips on Real Estate