เรื่อง ESTATE ต้อง EXPERT - Our Story

บริการที่ ESTATE EXPERT มี

ESTATE EXPERT ผู้เชี่ยวชาญในด้านด้านอสังหาริมทรัพย์และการลงทุนในที่ดินที่มากด้วยประสบการณ์ ที่พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยแนะนำการทำธุรกรรม ขายฝาก ซื้อฝากที่ดิน จำนอง และให้บริการอย่างครบครันเกี่ยวกับที่ดินพร้อมให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ 

 • บริการรับขายฝากที่ดิน 
 • บริการรับจำนองที่ดิน
 • บริการรับปรึกษาทุกการลงทุนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 

ESTATE EXPERT มีบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ดิน โดยรับขายฝากที่ดิน หาคู่ที่เหมาะสมระหว่างนักลงทุนในที่ดินกับผู้ที่ต้องการขายฝาก ให้ได้มาซื้อขายฝากที่ดินอย่างถูกต้องและยุติธรรมและยังได้ราคาที่เหมาะสม รับจำนองสินทรัพย์ที่ดิน และยังรับให้คำปรึกษาด้านการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ดิน

1.บริการรับขายฝากที่ดิน

การขายฝากที่ดิน คือ การทำสัญญาซื้อขายอย่างหนึ่งระหว่างผู้ซื้อฝากและผู้ขายฝาก โดยมีที่ดินเป็นหลักประกันแลกกับเงินจำนวนตามที่ตกลง โดยที่กรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินจะตกเป็นของผู้รับซื้อฝากทันทีที่ทำสัญญา แต่มีข้อตกลงว่าผู้ขายยังสามารถไถ่ถอนทรัพย์คืนมาได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา 

เจ้าของที่ดินหรือผู้ขายฝากจะนำที่ดินมาทำสัญญาขายฝากกับ ผู้ซื้อฝากที่จะนำเงินมาให้แก่ผู้ขายก่อนและได้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน ระหว่างนั้นผู้ขายฝากจะต้องจ่ายเงินค่าดอกเบี้ยจนกว่าจะถึงกำหนดไถ่ถอน

 • การทำสัญญาต้องจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดิน
 • ผู้รับซื้อฝากเป็นเจ้าของที่ดิน ณ วันทำสัญญา 
 • วงเงินขายฝากอนุมัติไม่เกิน 60-70% ของมูลค่าหลักทรัพย์หรือราคาประเมิน 
 • หากไม่มีการไถ่ถอนตามระยะเวลาที่กำหนด ทรัพย์สินจะตกเป็นของผู้ซื้อฝากในทันที โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการศาล
 • ระยะเวลาการไถ่ถอนทำสัญญาขั้นต่ำ 6 เดือน 
 • สามารถต่อสัญญาสูงสุดได้ 10 ปี
 • ไถ่ถอนได้ตลอดเวลา ไม่มีค่าธรรมเนียมการไถ่ถอน 
 • วงเงินขายฝากที่ดินตามตกลง 
 • สามารถตัดเงินต้นได้ตลอดเวลาเพื่อลดต้น ลดดอกเบี้ย

2. บริการรับจำนองที่ดิน

การจำนองเป็นการทำสัญญาระหว่าผู้จำนองกับผู้รับจำนอง โดยนำหลักทรัพย์มาตกลงเป็นตัวค้ำประกันเพื่อกู้ยืมเงินโดยไม่ต้องส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ผู้รับจำนอง กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินยังเป็นของผู้จำนองอยู่ เมื่อผิดนัดชำระหรือหมดสัญญาแล้วไม่สามารถไถ่ถอนคืนได้ต้องผ่านกระบวนการศาลเพื่อให้ได้เรื่องกรรมสิทธิ์ 

 • ทำสัญญาจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดิน
 • ผู้รับจำนองยังไม่เป็นเจ้าของที่ดิน ณ วันทำสัญญา 
 • วงเงินจำนองอนุมัติไม่เกิน 40% ของมูลค่าหลักทรัพย์ หรือตามตกลงในกรณีไม่ได้ซื้อขายกับธนาคาร (อิงจากราคาซื้อขายปัจจุบัน)
 • เมื่อผิดนัดชำระจะมีการยึดทรัพย์นำไปขายทอดตลาดโดยผ่านกระบวนการศาลและกรมบังคับคดี 
 • ระยะเวลาการไถ่ถอนตามสัญญากู้ยืมเงิน  ผ่อนชำระได้ 6 เดือนถึง 10 ปี 
 • เลือกการผ่อนชำระได้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ขั้นต่ำ 6 เดือนเป็นต้นไป 
 • ไถ่ถอนได้ตลอดเวลาโดยแจ้งล่่วงหน้า 7 วัน

3.บริการให้คำปรึกษา

รับให้คำปรึกษาทุกการลงทุนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และที่ดิน โดยตอบข้อสงสัยคลายปัญหาให้คำตอบอย่างชัดเจน จากผู้อยู่ในวงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนานและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนอย่าง คุณเอ้ วีรพันธุ์ พงษ์วัฒนานุสรณ์ และทีมงานด้านกฎหมายคอยให้คำแนะนำ

ขายฝากที่ดินกับ ESTATE EXPERT ได้อะไร

 • อนุมัติง่าย ได้วงเงินสูง 
 • สามารถเลือกผ่อนชำระได้
 • สามารถต่อสัญญาและไถ่ถอนได้เมื่อครบกำหนด
 • สามารถทำสัญญาซื้อขายฝาก-ซื้อฝากจำนองที่ดินได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
 • มีทีมกฎหมายดูแลเรื่องเอกสารทุกขั้นตอนอย่างครบถ้วน
 • มีการทำสัญญานิติกรรมขายฝากและจดจำนองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
 • ให้คำปรึกษาโดยให้คำตอบที่ชัดเจน เที่ยงตรง เข้าใจง่าย เคลียร์ทุกข้อสงสัย

 

ที่ ESTATE EXPERT เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์​ที่มีประสบการณ์และให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์

  Name
  Phone
  E-mail
  Service