ขายฝากคืออะไร ทำความรู้จักกับการขายฝาก กับ ESTATE EXPERT

การขายฝาก คืออะไร?การขายฝาก คือ สัญญาซื้อ-ขาย  กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายที่กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปเป็นของผู้ซื้อตั้งแต่วันทำสัญญา โดยมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายสามารถไถ่ “ทรัพย์” นั้นคืนได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา กล่าวให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ “การขายที่ให้สิทธิในการซื้อคืน” นั่นเองทรัพย์นั้นอาจเป็น อสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ ในที่นี้หมายถึง อสังหาริมทรัพย์ การขายฝากสามารถทำได้หากโฉนดไม่ติดภาระหนี้ธนาคารหรือบุคคล  การทำสัญญาขายฝากต้องทำที่ “สำนักที่ดิน” ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ มีระยะเวลาการไถ่ถอนขั้นต่ำ 6 เดือน ต่อสัญญาได้สูงสุด 10 ปี (นับจากวันซื้อขาย)วงเงินขายฝากที่ดินตามตกลง  วงเงินขายฝากอนุมัติไม่เกิน  70% ของมูลค่าหลักทรัพย์หรือราคาประเมิน อัตราการขายฝากที่ผู้ขายต้องจ่ายให้กับผู้ซื้อตามตกลงโดยตามกฎหมาย ต้อง ไม่เกิน 15% ต่อปี หรือ 1.25% ต่อเดือน ผู้ขายต้องผ่อนชำระให้แก่ผู้ซื้อตามนัดชำระ ผู้ขายสามารถไถ่ถอนสินทรัพย์คืนได้ในวันครบกำหนดสัญญาพร้อมชำระเงินค่าสินไถ่หากผู้ขายฝากไม่มาไถ่ถอนตามเวลาที่กำหนดทรัพย์จะตกเป็นของผู้ซื้อฝากทันที “โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการศาล”✔ ไม่มีค่าธรรมเนียมการไถ่ถอน ✔ สามารถตัดเงินต้นได้ตลอดเวลาเพื่อลดต้น ลดดอกเบี้ยได้ (แล้วแต่ตกลง)การขายฝากถือเป็นการทำนิติกรรมอย่างหนึ่งที่กำลังเป็นที่นิยม เพราะเอื้อผลประโยชน์ให้แก่ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายมากกว่าการทำนิติกรรมประเภทอื่นอย่างเช่น จำนองหรือซื้อขายทั่วไป มาทำความรู้จักกับการขายฝากให้มากขึ้นดีกว่า ขายฝากมีใครบ้างผู้ขายฝากคือ ผู้ที่นำทรัพย์มาขายฝากจะได้รับเงินค่าสินทรัพย์จากการขายไปตอนต้นมีหน้าที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยขายฝากและจ่ายเงินไถ่ถอน ผู้รับซื้อฝาก (นายทุน)คือ ผู้ที่รับซื้อฝากทรัพย์ โดยจ่ายเงินค่าสินทรัพย์ไปและได้กรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของสินทรัพย์ตั้งแต่วันที่ทำสัญญาโดยจะมีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์ตอบแทน จากดอกเบี้ยขายฝากตามตกลงหรือตามกฎหมายกำหนด ในวันครบสัญญาไถ่ถอนจะได้รับเงินจากการขายฝากคืน หรือในกรณีที่ผู้ขายไม่มาไถ่ถอนจะได้รับที่ดินที่ซื้อไปโดยปริยาย นายหน้าผู้ที่ช่วยให้ผู้ขายและผู้ซื้อมาเจอกัน ช่วยไกล่เกลี่ยตกลงสัญญาให้นายหน้าขายฝาก นายหน้ามีทั้งในรูปแบบบริษัทและบุคคล  โดยนายหน้าจะมีบทบาทต่อผู้ขายและผู้ซื้ออย่างมากในกรณีที่ทั้งสองไม่สามารถหาผู้ซื้อหรือผู้ขายได้นายหน้าจะช่วยหาสินทรัพย์และราคาสัญญาให้ตรงตามที่ผู้ซื้อและผู้ขายต้องการขั้นตอนการขายฝาก ไปตรวจเช็คดูที่ดินหรือหลักทรัพย์และตกลงราคา ไปทำสัญญาที่สำนักงานสำนักงานที่ดินต่อหน้าเจ้าหน้าที่ผู้รับซื้อฝาก (เจ้าหนี้) จ่ายเงินสดให้ผู้ขายฝาก (ลูกหนี้)ผู้ขายฝากผ่อนชำระตามสัญญา อัตราดอกเบี้ยผ่อนตามตกลง...

Read more...